HYUNDAI Bắc Ninh - ĐẠI LÝ HYUNDAI LỚN NHẤT MIỀN BẮC

-100%

Hyundai Grand I10 1.2 AT CKD 2020

Mã sản phẩm: SP01

Hyundai Grand I10 1.2 AT CKD 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 405.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Hyundai Grand I10 1.2 MT 2020

Mã sản phẩm: XE02

Hyundai Grand I10 1.2 MT 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 398.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Huyndai Grand I10 1.2 MT Base 2020

Mã sản phẩm: XE06

Huyndai Grand I10 1.2 MT Base 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 420.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Grand I10 Sedan 1.2 MT CKD 2020

Mã sản phẩm: XE07

Grand I10 Sedan 1.2 MT CKD 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 420.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Huyndai Grand I10 Sedan 1.2 AT 2020

Mã sản phẩm: i10

Huyndai Grand I10 Sedan 1.2 AT 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 415.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Hyundai Grand I10 sedan 1.2 MT BASE 2020

Mã sản phẩm: i10 sedan

Hyundai Grand I10 sedan 1.2 MT BASE 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 410.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Xe Huyndai Tucson 1.6L T-GDI Đặc Biệt 2020

Mã sản phẩm: SP03

Xe Huyndai Tucson 1.6L T-GDI Đặc Biệt 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 940.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

TUCSON 2.0 MPI 2WD CKD 2020 (BẢN ĐẶC BIỆT)

Mã sản phẩm: XE08

TUCSON 2.0 MPI 2WD CKD 2020 (BẢN ĐẶC BIỆT)

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 878.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

TUCSON 2.0 MPI 2WD CKD 2020 (BẢN TIÊU CHUẨN)

Mã sản phẩm: sp02

TUCSON 2.0 MPI 2WD CKD 2020 (BẢN TIÊU CHUẨN)

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 878.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Xe Huyndai Tucson 2.0L Diesel

Mã sản phẩm: xe09

Xe Huyndai Tucson 2.0L Diesel

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 940.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Hyundai Elantra 1.6 MT 2020

Mã sản phẩm: XE11

Hyundai Elantra 1.6 MT 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 590.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Hyundai Elantra 1.6 AT 2020

Mã sản phẩm: XE12

Hyundai Elantra 1.6 AT 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 690.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Hyundai Elantra 1.6 Turbo (2020)

Mã sản phẩm: XE13

Hyundai Elantra 1.6 Turbo (2020)

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 769.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

ELANTRA 2.0 AT CKD 2020(AVN)

Mã sản phẩm: Elantra 2020 New

ELANTRA 2.0 AT CKD 2020(AVN)

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 72.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

SantaFe 2.4 Xăng Tiêu Chuẩn CKD 2020

Mã sản phẩm: XE04

SantaFe 2.4 Xăng Tiêu Chuẩn CKD 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.100.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

SantaFe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn 2020

Mã sản phẩm: XE05

SantaFe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.100.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

New Santafe 2020 2.4 Máy Xăng Đặc Biệt

Mã sản phẩm: XE14

New Santafe 2020 2.4 Máy Xăng Đặc Biệt

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.140.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

SantaFe 2.2 Dầu đặc biệt CKD 2020

Mã sản phẩm: sp4

SantaFe 2.2 Dầu đặc biệt CKD 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.200.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp CKD 2020

Mã sản phẩm: XE14

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp CKD 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.162.000.000

Liên hệ: 0949080989

-100%

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp CKD 2020

Mã sản phẩm: XE14

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp CKD 2020

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.240.000.000

Liên hệ: 0949080989

Gọi ngay